Invitation til TFFs halvårlige fiskeweekend

 

Hadsten efterår 2010

Fredag d. 29.10 – Søndag d. 31.10

 

 

 

 

“Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.” 

Henry David Thoreau

 

 

Program

Fredag d. 29. oktober

- Kl. 18:00 – 19:00[1]

Ankomst og indkvartering hos konstituerede formand Janker på adressen:

Kløvermarksvej 34, 8370 Hadsten

 

- Kl. ca. 19:00

Mad og drikke serveres

 

- Kl. ca. 20:00

Generalforsamling (se vedlagte bilag)

 

- Efterfølgende hygge + Gewesen mm.

 

Lørdag d. 30. oktober

- Kl. xx (aftales aftenen forinden)

Vi står op indtager morgenmad, pakker grejerne og frokosten og kører mod fiskevandet.

 

- Kl. ca. 12:00

Frokost i det fri + status over fiskeriet og rådslagning.

 

- Kl. ca. 18:00 (eller når vi vil)

Vi vender snuden hjemad og renser fisk, mens formanden laver mad.

 

- Kl. ca. 19:30 – resten af aftenen

Indtagelse af mad + fri leg og Gewesen

 

 

Søndag d. 31. oktober

- Kl. xx (aftales aftenen forinden)

Vi står op indtager morgenmad, pakker grejerne og kører mod fiskevandet.

- Kl. ca 12:00/13:00

Præmieoverrækkelse og afskedsceremoni m. overdragelse af formandskabet.

Om fiskeriet:

Å-fiskeri

Janker har DKs bedste ferske havørredvand – i skikkelse af Lilleåen – liggende mindre end 2 minutters kørsel fra bopælen. Lilleåen har en estimeret årlig opgang på ml. 12.000-18.000 individer, hvilket placerer den ikke blot som DKs ubestridt bedste havørredvand, men sågar i top 10 blandt verdens mest produktive havørredvandløb målt i forhold til vandløbets størrelse. Da fiskeweekenden samtidig falder sammen med sæsonafslutningen, er det nærliggende at TFF yder åen retfærdighed ved at aflægge den et besøg. Hvorvidt det bliver lørdag eller søndagens fiskeri, der henlægges til strømmende vand afgøres af vejrudsigten og i drøftelse med de øvrige TFF medlemmer i forbindelse med fredagens generalforsamling. Janker har rekvireret meget billige gæstekort og donerer disse til TFFs medlemmer ved ankomsten (de udfyldes derpå blot med den dato, vi vælger at fiske).

Formandens grejanbefalinger til åen:

Spinnestang: alt ml. 5-30g kastevægt (Janker går selv m. UL-grej: 7fods kæp med 5-20g kastevægt)

Hjul: gerne m. Fireline og gerne med enkelthåndtag

Spinnere: Mepps 3 eller 4 (med kobberfarvet blad) er en storfanger

Blink: 8g delfin krokodille blink er et af de garvede lilleåfiskeres favoritagn

Woblere: orangefarvet Rapalawobler (woblerklassikeren over dem alle)

 

Kystfiskeri

Kystfiskeriet giver os to ret forskellige muligheder, der – i hver sin retning – ligger 35mins kørsel fra Hadsten:

1. Mariager Fjord: Den engang så iltsvindsplagede fjord er i dag efter sigende et af landets absolutte hotspots, når det kommer til smældfede fjordørreder. Har aldrig selv fisket der, men mine kontakter lovpriser fjorden.

2. Knebel Vig: Vi kender stedet, vi ved, hvad det gemmer på. Og særligt Esel har en høne at plukke med en vis 2-3kgs fisk, der pillede noget af glansen af Ownerkrogenes gode ry hin forårsdag for år tilbage… bliver det med enkeltkrog denne gang?

Knebel Vig er desuden interessant, fordi vi (som også i Nybøl Nord) kan skifte fiskeplads alt efter vindretning.

Vel mødt!

 

 

Genrealforsamling lørdag d. 30. oktober 2010.

 

1. Valg af referent

2. Formandens beretning

A.    Siden sidst

B.    Weekendens fiskeri, valg af hotspots, fangstmuligheder, afgangstidspunkt mv.

3. Regnskabsaflæggelse ved kasserer SB

A. Kassebeholdning

B. Drøftelse af fremtidige indkøb/ture/udgifter, der dækkes (delvis) af fælleskassen.

4. Hjemmesidestatus ved webmaster KB

5. Evt.