Invitation til TFF – fiskeweekend

 

Sønderborg, foråret 2010

 

 

 

Fredag d. 16. april – søndag d. 18. april

 

Sted: Redstedsgade 33, 6400 Sønderborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekendens program

 

Fredag:

 

 

Lørdag:

 

 

Søndag:

 

 

 

*Hvis vejret tillader det, planlægger jeg at vi tager en tur ud på Flensborg fjord, for at lære lidt om torskefiskeriet af Kumme. Medbring derfor lidt grej til den form for fiskeri.

 

 

 

Er der spørgsmål til ovenstående, er man velkommen til at kontakte den undertegnede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling TFF 16. april 2010

 

Dagsorden:

 

 

1)                      Velkomst ved konstitueret formand SB

2)                      Valg af referent

3)                      Formandens beretning

·       Siden sidst

·       Weekendens fiskeri mv.

4)                      Fremlæggelse af regnskab (kassereren/SB)

5)                      Behandling af indkomne forslag

6)                      Hjemmeside-status (Webmaster/KB)

7)                      TFF tur

8)                      Evt.

 

 

 

Vel mødt

 

SB

 

Konstitueret formand