TFF-Fotos 

Kummetur -2014

KB og ex-kollega ved Skjern å - 2014

Mörrumtur - 2013

KB og kollega ved Skjern å, april 2011

Bækken i Gråsten - december 2011

KB ved Nybøl Nor 2009

Et par dage ved Skjern Å

Kummetur 1 - Det gule rev

Geddetur i 90´erne

Blandede naturbilleder 1, 2 og 3, Blandede billeder fra bækken i Gråsten, blandede billeder fra fortiden.

Blandede billeder af fisk

 

                                        

 

 Tilbage til forside